Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

exE nneli

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

a-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikeksplozijska-ogrozenost nn-instalacije zascita-strela elektro-energetikahise kmecke-hise pocitniske-hise vilevzdrzevalni-pregled preverjanje

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik APreglednik NPK zahtevnih inštalacij eeELI, nnELI, ex, ZPS I/II.
Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije: