Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda

Preglednik B

nnE nneli

Edison logo

nnE nneli

b-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikbanke javne-uprave konferencne kongresne krajevni-uradi obcine parlament policijske-postaje poste sodisca drzavni-organi zavarovalnicevzdrzevalni-pregled preverjanje

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik BPreglednik NPK manj zahtevnih inštalacij nnELI in ZPS III/IV.