Poslovne in upravne stabe znn+zps+zo

Poslovne in upravne stabe znn+zps+zo

Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda
Preglednik A Preglednik CStrela nnE nneli eeE nneliEdison logoStrelaI/II Požarna varnostexE nneli Delovna mestaStrelaIV  eeE nnelinnE nnelia-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikbanke javne-uprave konferencne kongresne krajevni-uradi obcine parlament policijske-postaje poste sodisca drzavni-organi zavarovalnicevzdrzevalni-pregled preverjanje

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik APreglednik NPK zahtevnih inštalacij eeELI, ex, IT in ZPS I/II.

Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi:

Go to Top