Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

[product_table include=”20945″ columns=”cf:izvaja,cf:prvo,cf:1/2,cf:1,cf:2,cf:3,cf:4,cf:5,cf:6,cf:8,cf:16″ product_filters=”false” page_length=”false” search_box=”false” product_totals=”false” reset_button=”false”]

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik APreglednik NPK zahtevnih inštalacij eeELI, ex, IT in ZPS I/II.

Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: