Tehnološko zahtevni postroji znn+zps+zo

Domov/Gradbeni inženirski objekti/Tehnološki postroji (CC 222)/Tehnološko zahtevni postroji znn+zps+zo

Tehnološko zahtevni postroji znn+zps+zo

Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda
Preglednik A Preglednik CStrela nnE nneli eeE nneliEdison logo  Požarna varnostStrelaIV Delovna mestannE nneli eeE nnelia-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzorniksklopi-strojev-napravvzdrzevalni-pregled preverjanje

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik APreglednik NPK zahtevnih inštalacij eeELI, ex, IT in ZPS I/II.

Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi:

Go to Top