EES: Ozemljitve v elektroenergetskih sistemih in omrežjih ter zagotavljanje električne varnosti in zaščite pred strelo (ZRZ: D-5/922)

Pridobljeno znanje je osredotočeno na zagotavljanje električne varnosti in zaščito pred električnim udarom s pregledom sposobnosti avtomatskega odklopa ob okvari, zemeljskemu stiku ali kratkemu stiku ter ob udaru strele. Pri izračunih se uporabljajo dodatni faktorji zaščite za primer segrevanja trifaznih transformatorjev in vgrajene opreme. Obravnavano je več postopkov in merilnih metod za vzdrževanje med obratovanjem, delu pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo za elektroenergetske inštalacije. Kandidat pridobi znanja o pregledih, meritvah, ovrednotenih parametrih, predlaganih mejah standarda in primerih rezultatov DOBRO / SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe • Zahteve za prvo in periodično preverjanje ozemljitvenih sistemov, omrežij, pripadajočih transformatorskih postaj in elektroenergetskih naprav in sistemov nad 1 kV.
 • Ozemljevanje, razpored potenciala, napetostni lijaki v okolici omrežij in transformatorjev, generatorjev, RTP in daljnovodov.
 • Ozemljevanje, razpored potenciala, napetostni lijaki v okolici stebrov daljnovoda, vlečnic, antenskih stolpov.
 • Meritev in analiza ozemljitvenih sistemov po standardiziranih metodah IEEE 81, IEC 62305, IEC / HD 60364-6, SIST EN 50522.

Regulativa, standardi in literatura

 • IEEE 81-2012 – IEEE Vodila za delo pri zagotavljanju varnosti na ozemljilnih sistemih, zemeljske upornosti, specifične upornosti zemlje, impedance tal, razpored zemeljskih površinskih potencialov
 • SIST EN 50522 – Ozemljevanje električnih naprav, ki presegajo 1 kV a.c.
 • IEC / SIST EN 62305 – Zaščita pred strelo
 • IEC / HD 60364-6 Nizkonapetostna električna montaža varnost: Del 6 Preverjanje.
 • Priročnik z vajami EEELI EZS in Academy@Metrel
 • Priročnik z vajami NNELI EZS in Academy@Metrel

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek
brskalnika
ali prek
aplikacije Zoom APP
.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Prijavite se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Vizualni pregled
 • Okvare in najslabši primeri za oceno dovoljenih napetosti koraka in dotika:
  • Primeri zemeljskih stikov in okvar na strani NN ali SN
  • Udari strele in situacije ob preklopnih manevrih
  • Nastavitev avtomatskega odklopa in tokovi kratkega stika
 • Preskušanje izenačevanja potencialov z visokim tokom
 • Metode merjenja ozemeljevanja in ocena rezultatov:
  • Merjenje upornosti zemlje z 2/3/4 žično metodo
  • Analiza napetostnega lijaka
  • Razpored potencialov v bližini elektroenergetskih postrojev, ozemljilnih sistemov omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj
  • Meritev napetosti koraka in dotika
  • Specifična upornost zemlje z metodo Wenner / Schlumberger
  • Dvokleščna metoda za merjenje strelovodnih in ozemljilnih prevodnih zank
  • Enokleščna metoda z visokim tokom za zagotavljanje celovitosti povezanega sistema ozemljil
  • dR 300A meritev z visokim tokom za celovitost ozemljilnih sistemov in električnih naprav nad 1 kV
  • Eno do štiri kleščna metoda z dolgimi fleksibilnimi kleščami Rogovski za preskus upornosti posameznih nog ter odvodov daljnovodnih stebrov ter kovinskih konstrukcij
  • Visokofrekvenčna merilna metoda do 15 kHz / 25 kHz
  • Testiranje s simulacijo udarnega impulza strele 10/350

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Delo v bližini delov pod napetostjo
 • Preverjanje prisotnosti nevarne napetosti
 • Uhajavi tok skozi izolatorje ali odvodnike
 • Ocena izenačitve potencialov in ozemljitvenih upornosti
 • Poiščite napake in potencialne nevarnosti

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanja, pridobljenega na tem usposabljanju, boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu lahko pridobite potrdilo o usposobljenosti za električno varnost EES – Ozemljitve v elektroenergetskih sistemih in omrežjih ter zagotavljanje električne varnosti in zaščite pred strelo.

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagmo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!