EON: Zagotavljanje električne varnosti opreme in naprav (ZRZ: D-5/235)

Znanje je osredotočeno na sledenje ustreznih korakov, postopkov in pravil, ki jih podpirajo vodila in standardi za prenosne in vgrajene fiksno priključene električne naprave. Poudarek je na zagotavljanju električne varnosti na koncu proizvodnih linij, po servisiranju in redno ob vzdrževanju in uporabi. Kandidat prejme osnovno znanje o merilnih metodah, nastavitvah parametrov, mejnih vrednostih, zahtevah regulative in standardov ter primerih rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe


 • Električne naprave in aparati ter zagotavljanje električne varnosti
 • Električna varnost po servisiranju in ob vzdrževanju
 • Pregled električne varnosti ob uporabi prenosnih električnih naprav in aparatov
 • Prenosni aparati v hotelih, bolnišnicah, sejmih, šolah, kuhinjah
 • Prenosni in fiksni aparati na delovnih mestih
 • Električna oprema in naprave na mobilnih enotah in v transportu
 • Električna oprema in naprave na posebnih lokacijah
 • Električna oprema in naprave na gradbiščih
 • Periodični pregledi podaljškov in kablov
 • Prenosni razdelilci in elektro omarice z ali brez RCD / PRCD
 • Preskušanje proizvodov na proizvodnih linijah in po intervencijah.

Regulativa, standardi in literatura

 • IEC / SIST EN 60335-1 Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Del 1: Splošne zahteve
 • SIST EN 60745 Ročna električna orodja z motorjem
 • Preskušanje in pregledi električne opreme skladno z SIST EN 50678 / DIN VDE 701-702
 • Priročnik z vajami ̋Portable Appliances Safety ̋, Academy@Metrel
 • Vodila za delo na kartončku ̋Varnost električne opreme in naprav ̋, Academy@Metrel
 • Poster z vodili za delo ̋Pregledi električne varnosti po intervenciji ̋, Academy@Metrel

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in čas

določi se po zadostnem številu prijav

Pridružite se z:
brskalnikom
ali Zoom App

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Prijavite se za certifikat.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Razvrstitev električnih naprav
 • Vizualni pregled
 • Preskušanje neprekinjenosti in izenačevanja potencialov
 • Meritev izolacijske upornosti
 • Uhajavi tok DIFF / SUB / TOUCH / PE
 • Testiranje RCD in PRCD
 • Testiranje podaljškov in razdelilcev
 • Funkcionalno preverjanje in ocena porabe energije

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Prisotnost napetosti, odklop bremen
 • Vklapljanje in prekinitev priklopa v sili
 • Nesimetrije napetosti in obremenitev
 • Napetost zunaj merilnega dosega
 • Preverjanje uhajavih tokov

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanj, pridobljenih na tem usposabljanju boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu lahko pridobite certifikat o usposobljenosti za skrbnika električne varnosti električne opreme in naprav EON.

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagmo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!