ESB: Zagotavljanje varnosti električnih razdelilnikov (ZRZ: D-5/439)

Znanje je osredotočeno na sledenje ustreznih korakov, postopkov in pravil, podprto z vodili za delo in standardi za preskušanje električne varnosti razdelilnikov po proizvodnji, po namestitvi in periodično. Kandidat prejme osnovno znanje o ovrednotenih parametrih, mejnih vrednostih, predlaganih iz standarda in primerih rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe • Posebne zahteve za sklope distribucije javnega elektroenergetskega omrežja
 • Rutinsko preverjanje
 • Električna varnost po servisiranju in ob vzdrževanju
 • Po preskušanju ob izdelavi, montaži, vgradnji in ob intervencijskem pregledu
 • Zaščita pred električnim udarom

Regulativa, standardi in literatura

 • IEC / EN 61439-1 Varnost električnih razdelilnikov.
 • Priročnik z vajami ̋Switchboard Electrical Safety Testing ̋, Academy@Metrel
 • Vodila za preskušanje ̋Machines & Switchboards Safety Inspection ̋, Academy@Metrel

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek brskalnika ali prek aplikacije Zoom APP.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Registrirajte se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Vrsta napetostnega sistema
 • Vrsta ozemljilnega sistema
 • Vizualni pregled
 • Preskušanje neprekinjenosti in izenačevanja potencialov
 • Merjenje upornosti izolacije
 • Uhajavi tok DIFF / SUB / TOUCH / PE
 • Preskus dielektrične trdnosti
 • Sposobnost avtomatskega odklopa v primeru okvare in kratkega stika
 • Z / Isc / Ocena karakteristik varovalk
 • Testiranje RCD in PRCD
 • Funkcionalno preverjanje in ocena porabe energije

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Prisotnost napetosti, odklop bremen
 • Vklapljanje in prekinitev priklopa v sili
 • Preverjanje uhajavih tokov

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanj, pridobljenih na tem usposabljanju boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu lahko pridobite certifikat o usposobljenosti za skrbnika električne varnosti električne opreme in naprav EON.

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagamo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!