LPSc: Zaščita stavb pred strelo za izvajalce in vzdrževalce (ZRZ: D-5/104)

Znanje je osredotočeno na zagotavljanje zaščite stavb ali objektov pred strelo ob prvem in periodičnim preverjanjem, pregledom in meritvami. Osnovni in dodatni zaščitni ukrepi, metode preverjanja notranje in zunanje zaščite stavb in objektov, zaščita z varistorji in SPD napravami, uporabljene preskusne in merilne metode ter ustrezno poročanje lahko omejijo tveganja na minimum. Pregled skladnosti in popolne zaščite stavb, objektov, vgrajene električne in druge opreme ter naprav s poročanjem v zapisniku. Kandidat prejme znanje o postopku vzdrževanja, o osnovah, predlaganih iz regulative in standardov in primerih rezultatov DOBRO ali SLABO.

Področja uporabe • Upravljanje stavb in objektov za sisteme z zaščito pred strelo med gradnjo, pred uporabo in skozi obdobja vzdrževanja.
 • Zahteve za začetno in periodično preverjanje.
 • Zahteve po pregledu in preskusu redno, občasno, po spremembi ali udaru strele.
 • Zahteva po odločitvi o izvedbi in zadovoljivem stanju za uporabo sistema LPS in vse njegove oprema.

Regulativa, standardi in literatura

 • IEC / SIST EN 62305 Zaščita stavb pred strelo
 • Vodila za delo preglednika, projektanta in nadzornika ter upravnika, Academy@Metrel
 • Vodila ̋ Preverjanje na nizkonapetostnih električnih instalacijah ̋, Academy@Metrel

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek brskalnika ali prek aplikacije Zoom APP.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Registrirajte se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Vrsta stavbe in zaščitni nivo
 • Vrsta ščitene opreme
 • Vrsta ozemljilnega sistema
 • Vizuelno preverjanje
 • Checking@Razdelilnik
 • Preverjanje povezav in izenačitev potencialov
 • Preverjanje upornosti ozemljitev
 • Preverjanje prevodnih zank strelovodne mreže
 • Preverjanje povezav in ozemljitve
 • Varnostne razdalje in preverjanje izolacije

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Prisotnost LPS
 • Prisotnost SPD
 • Prisotnost nevarne napetosti
 • Korozija ali slabi stiki

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanj, pridobljenih na tem usposabljanju boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu pridobite potrdilo o usposobljenosti za LPSc sisteme za zaščito strele za izvajalce in vzdrževalce objektov.

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagamo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!