MEDe: Zagotavljanje električne varnosti medicinske električne opreme (ZRZ: D-5/601)

Znanje je osredotočeno na sledenje ustreznih korakov, postopkov in pravil, podprtih s praktičnim vodnikom za pravila medicinske opreme ter avtomatiziranimi preskusniki varnosti električnih prenosnih in medicinskih aparatov in električne medicinske opreme. Kandidat prejme podrobna znanja o ovrednotenih parametrih, omejitvah, predlaganih iz standarda in primerih rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe • se nanaša na preskušanje medicinske električne opreme in medicinskih električnih sistemov ali delov take opreme ali sistemov, ki so v skladu z IEC 60601-1:1988 (druga izdaja) in njene spremembe in IEC 60601-1: 2005 (tretja izdaja) in njegove spremembe

Regulativa, standardi in literatura

 • IEC / EN 62353 Medicinska električna oprema – Ponavljajoči se preskus in preskus po popravilu medicinske električne opreme
 • Praktični vodnik za preskušanje medicinske opreme in električnega sistema, Academy@Metrel
 • Poster ̋Medical systems Inspection ̋

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek brskalnika ali prek aplikacije Zoom APP.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Registrirajte se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Klasifikacija medicinskih in klasičnih prenosnih aparatov
 • Vizualni pregled
 • Preskušanje neprekinjenosti in izenačevanja potencialov
 • Meritev izolacijske upornosti
 • Uhajavi tok DIFF / SUB / TOUCH / PE
 • Alternativna meritev uhajavih tokov/Direct/Diff
 • Uhajavi tok APPLIED alternativno/direktno
 • Testiranje napajalnih kablov
 • Funkcionalno preverjanje in ocena porabe energije

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Prisotnost napetosti, odklop bremen
 • Vklop in izklop v sili
 • Nesimetrije napetosti in obremenitev
 • Napetost zunaj merilnega dosega
 • Odpravljanje težav z uhajavim tokom

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanj, pridobljenih na tem usposabljanju boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu pridobite potrdilo o usposobljenosti za varnost medicinske električne opreme MEDe.

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagamo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!