MEDI: Zagotavljanje električne varnosti inštalacij v zdravstvu in operacijskih sobah (ZRZ: D-5/710)

Znanje je osredotočeno na zagotavljanje varnosti in pravočasno odkrivanje napak na električnih inštalacijah v zdravstvu in operacijskih sobah, inštalacijah mobilnih enot bolnic ter intervencijskih vozil podprto z avtomatiziranimi preskusi električne varnosti. Kandidat prejme osnovno znanje o merilnih metodah, nastavitvah parametrov, mejnih vrednostih, zahtevah regulative in standardov ter primerih rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe

 • Zadeva električne inštalacije v zdravstvu, zagotavljanje električne varnosti bolnikov in medicinskega osebja.
 • NN električne inštalacije in lokacije,
 • Naprave za nadzor izolacije za IT sisteme
 • Zaščita pred električnim udarom
 • Zagotavljanje samodejnega odklopa
 • Dopolnilno zaščitno povezovanje in izenačevanje potencialov
 • Monitoring uhajavih tokov in izolacije
 • Nadzor napetosti, ravnotežje in nesimetrija
 • Izbira in priklapljanje ustrezne električne opreme
 • Sistemi ožičenja
 • Razdelilniki in kontrolne omarice
 • Selektivnost različnih zaščitnih naprav

Regulativa, standardi in literatura

 • IEC / EN HD 60364-7-710 Nizkonapetostne električne inštalacije –
 • Del 7-710: Zahteve za posebne inštalacije in lokacije – Medicina in zdravstvo
 • IEC EN 61557 – 8 Naprave za nadzor izolacij za IT sisteme
 • Vodilo za preglede ̋Prenosna oprema in naprave
 • Poster z vodili za delo ̋Pregledi električne varnosti po intervenciji ̋

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek brskalnika ali prek aplikacije Zoom APP.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Registrirajte se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Vizualni pregled
 • Preverjanje napetostnega sistema
 • Evalvacija ravnotežja napetosti in simetrije
 • Preskušanje neprekinjenosti in izenačevanja potencialov
 • Upornost izolacije / tok prve napake ISFL / MERJENJE IMD
 • Uhajavi tok DIFF / PE
 • Sposobnost samodejnega odklopa in Isc / Z / ocena karakteristik varovalk
 • Testiranje RCD
 • Testiranje IT sistema ozemljevanja
 • Funkcionalno preverjanje in vrednotenje kakovosti moči

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Prisotnost napetosti, odklop bremen
 • Vklop in izklop v sili
 • Nesimetrije napetosti in obremenitev
 • Napetost zunaj merilnega dosega
 • Preverjanje uhajavih tokov

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanj, pridobljenih na tem usposabljanju boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu lahko pridobite potrdilo o usposobljenosti za MEDi Zagotavljanje električne varnosti inštalacij v zdravstvu in operacijskih sobah

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagamo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!