PVV: Zagotavljanje varnosti in kakovosti foto voltaičnih sončnih elektrarn in pripadajočih inštalacij ter naprav (ZRZ: D-5/712)

Znanje je usmerjeno v ocenjevanje varnosti in kakovosti foto-voltaičnih sistemov. Parametri PV panelov in stringov, parametri kakovosti in degradacije, merilne metode za zagotavljanje varnosti in zaščita pred električnim udarom, pravilno vrednotenje sistema, izolacijska upornost, vrednotenje nadtokovne in prenapetostne zaščite, zaščita SPD, zaščita pred strelami in nevarnostmi požara, parametri kakovosti na DC in AC strani invertorja za učinkovitost sistema in še veliko več. Kandidat se usposobi za ocenjevanje parametrov, prepoznavo zahtev mejnih vrednosti po standardih in primeri rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe • Zahteve za posebne inštalacije in lokacije – Solarni fotonapetostni (PV) napajalni sistemi
 • Velja za električno namestitev PV sistemov, namenjenih pregledu celote ali le dela inštalacije ter naprav. Zagotavljanje električne varnosti in kakovosti vgrajene opreme inštalacij PV
 • Zahteve za poročanje o rezultatih začetnega preverjanja po zaključku novega obrata ali dokončanju dodatkov ali sprememb obstoječih naprav.

Regulativa, standardi in literatura

 • IEC / SIST EN 62305 – Zaščita pred strelo
 • IEC / SIST HD 60364-6 Nizkonapetostna električne inštalacije, Varnost: 6. del Preverjanje.
 • IEC / HD 60364-7-712 Nizkonapetostne električne inštalacije: 6. del Preverjanje.
 • Priročnik z vajami ̋ nizkonapetostna električna instalacija varnost ̋, Academy@Metrel

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek brskalnika ali prek aplikacije Zoom APP.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Registrirajte se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Vrsta napetostnega sistema
 • Vrsta ozemljilnega sistema
 • Vizualni pregled
 • Dovoljena napetost dotika:
 • Okvarni tok pri linijskem stiku z ozemljenimi deli
 • RCD zaščita tipa B
 • Samodejni odklop napajanja.
  • Tokovi kratkega stika
  • Ocenam karakteristik vgrajenih varovalk
 • Preskušanje neprekinjenosti in izenačevanja potencialov
 • Metode meritev ozemljitvene upornosti:
  • Metode merjenja upornosti zemlje 2/3/4
  • Testiranje zank z dvokleščno metodo
 • Testiranje prenapetostne zaščite SPD
 • Merjenje upornosti izolacije
 • Preskušanje uhajavih tokov
 • Vrednotenje osnovnih parametrov
  • Tok kratkega stika isc
  • Uop odprta napetost zanke
  • Izolacija Roc +, Roc -, Rsc
 • MERJENJE IN VREDNOTENJE KAKOVOSTI STC
  • Karakteristike panelov
  • Značilnosti stringov
 • Merjenje invertorja
  • MPP točka maksimalne moči
  • Moč na enosmerni DC strani v primerjavi z izhodno močjo AC strani
  • Učinkovitost enojnega invertorja 1f

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Delo v bližini delov pod napetostjo
 • Preverjanje prisotnosti napetosti
 • Tok uhajanja AC ali enosmerni tok
 • Ovrednotenje ozemljitve in glavne izenačitve potencialov
 • Poiščite potencialne nevarnosti in napake

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanj, pridobljenih na tem usposabljanju boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu pridobite lahko potrdilo o usposobljenosti za PVV Zagotavljanje varnosti in kakovosti foto voltaičnih sončnih elektrarn in pripadajočih inštalacij ter naprav

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagamo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!