Medicinske inštalacije in lokacije – Medicinska električna oprema in naprave

ZRZ D-5/601: MEDe – Električna varnost medicinske opreme in naprav (IEC / SIST EN 60601, IEC / SIST EN 62353)

ZRZ D-5/710: MEDi – Električne inštalacije v zdravstvu in operacijskih sobah (IEC / EN 60364-7-710)

Medicinska električna oprema, aparati in sistemi – prvi in periodični pregledi električne varnosti med vzdrževanjem, po servisu in popravilu.

Električna varnost medicinske ellektrične opreme in naprav (IEC / EN 62353) kodirao pod oznako ZRZ: D-5/601 MEDe certificiranje je osredotočeno na ustrezne postopke in vodila za delo pri izvajanju ustreznih avtomatiziranih postopkov testiranja medicinske električne opreme in naprav. Kandidati prejmejo znanja o zahtevah regulative in standardov za ustrezno oceno rezultatov meritev pri pregledu ter sposobnost ocene rezultata DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Električne inštalacije v zdravstvu in operacijskih sobah in električna varnost (IEC / EN 60364-7-710) kodirano pod oznako ZRZ: D-5/710 MEDi certificiranje je osredotočeno na postopke in pravila ter vodila za delo pri avtomatiziranih testih električne varnosti ob rednem zagotavljanju ustreznosti v izoliranih območjih bolnic, operacijskih sob in posebnih lokacijah. Kandidat prejme osnovno znanje o merilnih metodah, nastavitvah parametrov, mejnih vrednostih, zahtevah regulative in standardov ter primerih rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Medicinske električne inštalacije, posebne naprave in lokacije v bolnišnicah, medicinska oprema, naprave in sistemi ter redni varnostni pregledi in vzdrževanje

Redni pregledi ocene tveganja in varnosti medicinske električne opreme in naprav zagotovijo električno varnost s primernimi testi in dokumentiranjem v izračunanem obdobju, po intervenciji, servisu ali popravilu. Obdobja se spreminjajo iz dnevnega v letno in triletno certificiranje odgovornih zaposlenih. V okoljih z višjimi tveganji se obdobje pregleda krajša. Za nasvete preverite tabelo stavb in objektov in primerjajte zahteve z lokalno regulativo. Objekti Samo ustrezno usposobljeno osebje lahko opravlja odgovorno delo pri pregledih in revizijah ocene električne varnosti in kakovosti.

Prijavite se na postopek certificiranja in se usposobite za odgovorno delo pri skrbi za električno varnost in kakovost.

Preverite postopke na delovnem mestu in načrtujte varno delo ter zagotovite varnost ostalih udeležencev.

Individualna ponudba za podjetja in organizacije

Za vaše podjetje ali organizacijo lahko pripravimo ponudbo usposabljanja ali priprave na izpit za posamezno usposobljenost / kvalifikacijo. Certificiranje se lahko pripravi v sodelovanju z delodajalcem, kjer je treba v naprej opredeliti več omejitev in ovrednotenja delovnih mest. Dokument obrazca za prijavo je lahko v pomoč delodajalcu pri načrtovanju postopkov na delovnih mestih pred nevarnostjo električnega toka.

Kontaktirajte nas za pripravo ustrezne ponudbe.