Mobilne enote – Vozila – Električna vozila – Predelana vozila – Reševalna vozila – Mobilne hišice

ZRZ: D-5/707 eMOB: Električne NN inštalacije v mobilnih enotah (IEC / EN 60364-7-717)

ZRZ: D-5/700 EV 1/2/3: Električna vleka in inštalacije vozil (UN ECE R100)

ZRZ: D-5/702 EVSE: Varnost polnilne električne opreme za oskrbo električnih vozili (IEC / SIST EN 62572, EN 60364-7-722)

Mobilne enote, vozila z NN inštalacijami, električna vozila z agregati in drugo električno opremo

Električne NN inštalacije v mobilnih enotah (IEC / SIST HD 60364-7-717) kodirano pod oznako ZRZ: D-5/707 certificiranje eMOB je osredotočeno na ustrezne postopke in vodila za delo pri zagotavljanje električne varnosti opreme in naprav mobilnih enot. Kandidat prejme osnovno znanje o merilnih metodah, nastavitvah parametrov, mejnih vrednostih, zahtevah regulative in standardov ter primerih rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Varnost Električne vleke in vozil z električnimi inštalacijami (UN ECE R100), kodirano pod oznako ZRZ: D-5/700 EV 1/2/3 certificiranje je osredotočeno na zagotavljanje električne varnosti za zaposlene in osebje, ki se ukvarja s proizvodnjo, zakonodajo, servisom in popravili električnih vozil. Električna varnost pod oznako EV1 zajema varnostna pravila za delo v bližini delov pod napetostjo, pod oznako EV2/3 pa zajema tudi pravila za delo pod napetostjo. Za preskušanje je izpostavljenih več pravil električne varnosti in merilnih metod v skladu s standardom UN ECE R 100. Kandidat prejme podrobna znanja o ovrednotenih parametrih, postopkih in korakih, ki temeljijo na regulativi z oceno vrednosti DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Električna varnost polnilnic električnih vozil (IEC / EN 62572, SIST HD 60364-7-722)kodirano pod oznako ZRZ: D-5/702 EVSE certificiranje je osredotočeno na sledenje ustreznih korakov, postopkov in pravil v podporo avtomatiziranih preskusnikov električne varnosti EVSE polnilnic. Kandidat prejme podrobna znanja o ovrednotenih parametrih, postopkih in korakih na podlagi standarda. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Mobilne enote, vozila z NN inštalacijami ali agregati in varnostni preskusi po proizvodnji, servisu ali popravilu, za periodično vzdrževanje in po vsakem posegu

Redni pregledi varnosti mobilnih enot in vozil z električnimi napravami in pripadajoče opreme se zagotovijo v zahtevanem obdobju, po intervenciji, servisu ali popravilu. Obdobja periodike se gibljejo glede na riziko izpostavljenosti od dnevnega do letnega ali triletnih pregledov. V okoljih z višjimi tveganji se obdobje pregleda krajša. Za nasvete preverite tabelo stavb in objektov in primerjajte zahteve z lokalno regulativo. Objekti Samo ustrezno usposobljeno osebje lahko opravlja odgovorno delo pri pregledih in revizijah ocene električne varnosti in kakovosti.

Prijavite se na postopek certificiranja in se usposobite za odgovorno delo pri skrbi za električno varnost in kakovost.

Preverite postopke na delovnem mestu in načrtujte varno delo ter zagotovite varnost ostalih udeležencev.

Individualna ponudba za podjetja in organizacije

Za vaše podjetje ali organizacijo lahko pripravimo ponudbo usposabljanja ali priprave na izpit za posamezno usposobljenost / kvalifikacijo. Certificiranje se lahko pripravi v sodelovanju z delodajalcem, kjer je treba v naprej opredeliti več omejitev in ovrednotenja delovnih mest. Dokument obrazca za prijavo je lahko v pomoč delodajalcu pri načrtovanju postopkov na delovnih mestih pred nevarnostjo električnega toka.

Kontaktirajte nas za pripravo ustrezne ponudbe.

Prihajajoči dogodki

V tem trenutku ni napovedanih nobenih dogodkov.