LV Električne inštalacije in zaščita pred delovanjem strele

ZRZ D-5/164: EISinsp – Zagotavljanje varnosti nizkonapetostnih električnih instalacij s pregledi (Pravilnik NNELI, IEC / SIST HD 60364-6)

ADK D-5/106: EISc – Zagotavljanje varnosti nizkonapetostnih električnih instalacij za izvajalce in vzdrževalce (Pravilnik NNELI, IEC / SIST HD 60364)

ADK D-5/105: LPSinsp – Zagotavljanje zaščite pred strelo s pregledi (Pravilnik strela, IEC / SIST EN 62305)

ADK D-5/104: LPSc – Zagotavljanje zaščite pred strelo za izvajalce in vzdrževalce (Pravilnik strela, IEC / SIST EN 62305)

Električna varnost v okolici nizkonapetostnih inštalacij in električnih napravter zaščita pred delovanjem strele stavb in objektov

Zagotavljanje zaščite pred strelo s pregledi (Pravilnik strela, IEC / SIST EN 62305) koda ZRZ: D-5/164 EISinsp certificiranje je osredotočeno na zagotavljanje električne varnosti v stavbah in objektih z rednimi pregledi različnih elektroinštalacijskih sistemov. Začetno in periodično preverjanje električnih inštalacij je namenjeno dokazilu o izpolnjevanju bistvenih zahtev za objekte po zahtevah regulative in vseh delov SIST HD 60364 standarda ter zagotavljanju zadovoljivega stanja za uporabo. Ustrezno poročanje po izvedbi pregleda o zaščiti pred električnim udarom, požarno varnostjo, pogoji za obratovanje in avtomatsko zaščito z odklopom je del certificiranja. Merilne metode za preverjanje ozemljilne upornosti, izenačitev potenciala, izolacijske upornosti, uhajavega toka, sposobnost samodejnega odklopa ob okvari ali kratkemu stiku, zaščita z varovalkami in RCD stikali so del ocenjevanja znanja. Certificiran preglednik za opisano znanje dokaže usposobljenost za pravilno izvedbo pregleda in meritev z vrednotenjem parametrov ter oceno rezultatov glede na dovoljene mejne vrednosti DOBRO ali SLABO.

Zagotavljanje varnosti nizkonapetostnih električnih instalacij za izvajalce in vzdrževalce (Pravilnik NNELI, IEC / SIST HD 60364) koda ZRZ: D-5/106 EISc certificiranje je osredotočeno na znanje za izvajalce in vzdrževalce, upravljalce ter skrbnike električne varnosti. Osnovni in dodatni zaščitni ukrepi, uporabljene merilne metode ter ustrezno poročanje lahko omejijo tveganja na minimum. Kontrolni seznam ukrepov za ugotavljanje električne varnostji za stavbe in objekte kot tudi vgrajene električne naprave in opremo. Kandidat med postopkom vzdrževanja prejme znanje o varnostnih korakih, osnovah o mejnih vrednostih, predlaganih iz standarda, in primerih rezultatov DOBRO ali SLABO.

Zagotavljanje zaščite pred strelo s pregledi (Pravilnik strela, IEC / SIST EN 62305) koda ZRZ: D-5/105 LPSinsp certificiranje je osredotočeno na zagotavljanje zaščite pred strelo stavb in objektov z opravljanjem prvega in periodičnih rednih pregledov. Osnovni in dodatni zaščitni ukrepi, metode preverjanja notranje in zunanje zaščite stavb in objektov, zaščita z varistorji in SPD napravami, uporabljene preskusne in merilne metode ter ustrezno poročanje lahko omejijo tveganja na minimum. Pregled skladnosti in popolne zaščite stavb, objektov, vgrajene električne in druge opreme ter naprav s poročanjem v zapisniku. Uporaba merilne opreme in testerjev ter merilnih metod je del usposabljanja. Kandidat prejme znanje o zahtevah po ovrednotenih parametrih, mejnih vrednostih, predlaganih iz regulative in standardov in primerih rezultatov DOBRO ali SLABO.

Zagotavljanje zaščite pred strelo za izvajalce in vzdrževalce (Pravilnik strela, IEC / SIST EN 62305) koda ZRZ: D-5/104 LPSc certificiranje je osredotočeno na znanje za izvajalce, ki zagotavlja varstvo stavb ali predmetov z rednim vzdrževanjem. Osnovni in dodatni zaščitni ukrepi, metode preverjanja notranje in zunanje zaščite stavb in objektov, zaščita z varistorji in SPD napravami, uporabljene preskusne in merilne metode ter ustrezno poročanje lahko omejijo tveganja na minimum. Pregled skladnosti in popolne zaščite stavb, objektov, vgrajene električne in druge opreme ter naprav s poročanjem v zapisniku. Kandidat prejme znanje o postopku vzdrževanja, o osnovah, predlaganih iz regulative in standardov in primerih rezultatov DOBRO ali SLABO.

Začetni in redni periodični pregledi, preverjanja, vzdrževanje in odgovornosti

Začetni in periodični pregledi za varnost inštalacij in zaščite pred strelo se izvajajo v predpisanih obdobjih. Za nasvete preverite tabelo stavb in objektov in primerjajte zahteve z lokalno regulativo. Objekti Samo ustrezno usposobljeno osebje lahko opravlja odgovorno delo pri pregledih in revizijah ocene električne varnosti in kakovosti.

Prijavite se na postopek certificiranja in se usposobite za odgovorno delo pri skrbi za električno varnost in kakovost.

Preverite postopke na delovnem mestu in načrtujte varno delo ter zagotovite varnost ostalih udeležencev.

Individualna ponudba za podjetja in organizacije

Za vaše podjetje ali organizacijo lahko pripravimo ponudbo usposabljanja ali priprave na izpit za posamezno usposobljenost / kvalifikacijo. Certificiranje se lahko pripravi v sodelovanju z delodajalcem, kjer je treba v naprej opredeliti več omejitev in ovrednotenja delovnih mest. Dokument obrazca za prijavo je lahko v pomoč delodajalcu pri načrtovanju postopkov na delovnih mestih pred nevarnostjo električnega toka.

Kontaktirajte nas za pripravo ustrezne ponudbe.