Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):
IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda
Preglednik A Preglednik CStrela nnE nneli eeE nneliEdison logo  Delovna mestaStrelaIV eeE nnelinnE nnelia-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzorniknadomestni-viri-dea soproizvodnja-elektricne-energije trafo-postajevzdrzevalni-pregled preverjanje
Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca. Preglednik APreglednik NPK zahtevnih inštalacij eeELI, ex, IT in ZPS I/II. Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: