Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):
IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda
Preglednik A Preglednik CStrela nnE nneli eeE nneliEdison logoStrela nnE nneliexE nneli eeE nneli Požarna varnostDelovna mestaa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzorniknaprave-za-razsvetljavo objekti-na-progi oprema-proge tehnicne-naprave zelezniske-progevzdrzevalni-pregled preverjanje
Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca. Preglednik APreglednik NPK zahtevnih inštalacij eeELI, ex, IT in ZPS I/II. Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: