Termin in lokacija

  • 5. in 6. november 2020 (dva dneva, od 9.00 do 16.00)
  • Metrel d.d., Ljubljanska cesta 77, 1354 Horjul in MCPZ, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana
  • Ustrezna razdalja med udeleženci bo zagotovljena

Naročnik in udeleženci

Prijava in kotizacija

Rok za prijave je 7 dni pred začetkom posameznega termina. Izobraževanje bomo izvedli, če bo prijavljenih vsaj 10 udeležencev.

Kotizacija za dvodnevno usposabljanje znaša 750,00 EUR + DDV (skupaj za plačilo 915,00 EUR) in vključuje teoretično in praktično usposabljanje udeleženca, uporabo testne merilne opreme, seminarsko gradivo, kosilo ter napitke med odmori.

Kotizacijo nakažete po prejetem predračunu/ponudbi na transakcijski račun podjetja Atraktor št. 02085-0017534667, odprti pri NLB d.d., najkasneje do datuma, določenega v predračunu. Račun vam bomo poslali po pošti po končanem usposabljanju.

Fizične osebe imajo na kotizacijo 20 % popust.