BPN nnELI: Izvajalec del v bližini delov pod napetostjo nizkonapetostnih električnih inštalacij (ZRZ: D-5/007)

Delodajalec zagotovi, da so se vse osebe, ki uporabljajo delovno opremo, in kateri koli od njegovih zaposlenih, ki nadzirajo ali upravljajo uporabo delovne opreme za delo v bližini delov pod napetostjo, ustrezno usposabljale s področja zdravja in varnosti pri delu v bližini delov pod napetostjo na nizkonapetostnih električnih inštalacijah, vključno s praktičnim usposabljanjem o metodah dela, uporabe te opreme in opozorili o povezanih tveganjih. Znanje je osredotočeno na zagotavljanje varnosti in zaščito pred električnim udarom. Za električno varnost na delovnem mestu je pojasnjenih več postopkov in metod. Samo usposobljeno osebje lahko opravlja dela v bližini delov pod napetostjo ter zagotavlja varnost in zdravje pri delu z elektriko.

Kandidat prejme večjo osebno odgovornost, usposobljenost in sposobnost za sprejemanje in opravljanje del in nalog, povezanih z dovoljenjem za delo pod napetostjo. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe

 • Zdravje in varnost pri delu v bližini delov pod napetostjo na NNELI.
 • Praktično izvajanje varnosti pri delu zaposlenih.
 • Zahteve za vzdrževanje, povezane z varnostjo.
 • Upravni nadzor za delovna mesta zaposlenih.
 • Varno delovanje električne opreme.
 • Program električne varnosti in postopki ocenjevanja tveganja, prepoznavanje nevarnosti, tveganje za zaposlene, revizije in usposabljanja.
 • Meje pristopa z zaščito pred udarom in varnostne razdalje.
 • 5 varnostnih pravil po vrstnem redu, preverjanje in testiranje po izklopu po vrstnem redu ali dovoljenje za delo pod napetostjo.

Regulativa, standardi in literatura

 • Predpisi o zagotavljanju in uporabi delovne opreme
 • Pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.
 • EN 50191 – obratovanje električne preskusne opreme
 • Priročnik Električna varnost in zdravje na delovnem mestu, Academy@Metrel

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek brskalnika ali prek aplikacije Zoom APP.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Registrirajte se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Postopki za zagotavljanje programa električne varnosti in kakovosti.

Ocena tveganja pred udarom napetosti

Ocena tveganja pred oblokom

Dvoljenje za delo pod napetostjo

Program za revizijo pri zagotavljanju varnih postopkov dela

 • Zdravje in varnost pri delu
 • Odgovornosti delodajalcev
 • Odgovornosti zaposlenih
 • Sprejete metode pri uporabi delovne opreme
 • Tveganja
 • Previdnostni ukrepi, ki jih je treba sprejeti
 • Obvezna in dopustna pravila
 • Načrt za varnost delovnih mest
 • Obveščenje in dovoljenje za delo pod napetostjo
 • Odobritev opreme, materialov, naprav in postopkov
 • Kakovostni sistem za upravljanje električne varnosti
 • Preiskava incidentov v zvezi s kakovostjo
 • Preiskave incidentov v zvezi s kakovostjo so se nanašale na:
  • dokumentacija,
  • izpostavljenost nevarnosti,
  • električne in druge nevarnosti …

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Odločite se

Ustrezno poročanje in obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Program električne varnosti

 • Stalno strokovno usposabljanje
 • Zmanjšanje povezanih tveganj
 • Prepoznavanje izpostavljenosti
 • Razdalje pristopanja
 • Letni nadzor
 • Revizije vsakh tri let

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanja, pridobljenega na tem usposabljanju, boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu lahko pridobite potrdilo o usposobljenosti za BPN NNELI Izvajalec del v bližini delov pod napetostjo nizkonapetostnih električnih inštalacij.

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagamo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!